Thông tin tên đường phố
Phường:  
Tên đường phố:  
A Ă Â B C D Đ E Ê G
H I K L M N O Ô Ơ P
Q R S T U Ư V X Y #
 
Lê Minh

1. Vị trí con đường:
Thuộc khu quy hoạch Hùng Vương - Kiểm Huệ - Bà Triệu (Phường Xuân Phú)
- Điểm đầu: Kiệt 111 Đặng Văn Ngữ
- Điểm cuối: Kiệt 98 Trường Chinh
2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường
Lê Minh (1915 - 1990): còn có tên là Lê Tư Minh quê ở Vinh Giang, Phú Lộc, tham gia giành chính quyền trong Cách mạng tháng 8/1945 ở Thừa Thiên Huế. Năm 1949 là Bí thư Tỉnh ủy, sau đó là Uỷ viên Thường vụ Liên khu IV. Sau Hiệp định Giơnevơ tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên, Uỷ viên Thường vụ Liên khu ủy V, Bí thư liên tỉnh Trị Thiên Huế. Tháng 7/1959 tại thôn Cachê (miền núi Thừa Thiên Huế), Lê Minh đã chỉ đạo truyền đạt Nghị quyết 15 của TW Đảng về đường lối cách mạng miền Nam cho cán bộ Thừa Thiên Huế. Năm 1966 làm Phó Bí thư khu ủy Trị Thiên kiêm Bí thư Thành ủy Huế. Trong cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân 68 giữ chức chỉ huy trưởng bộ chỉ huy chiến dịch mặt trận Huế. Sau Tết Mậu Thân ông được Bác Hồ tiếp rồi trở lại hoạt động tại chiến trường miền Nam.